Case

Het Hembrugterrein is een oud industrieterrein gelegen in Zaandam. De Gemeente Zaandam wilde dit terrein nieuw leven inblazen en bood ondernemers en creatieven de mogelijkheid de ruimtes te gebruiken. Het terrein is inmiddels zover ontwikkeld en er is inmiddels zo veel te doen dat de ondernemers het terrein door middel van een platvorm, Hembrugterrein.com, commercieel willen presenteren aan potentiële bezoekers. Ik ben ingehuurd om dit platvorm uit te denken, te ontwerpen en te realiseren.

Bezoek website
Opdrachtgever:

Taets, Art & Event park


Werkzaamheden
  • Concepting
  • Wireframing
  • User interface design/Webdesign
  • Grafisch ontwerp

Structuur

Sitemap structuur

User interface design / webdesign

Homepage Hembrugterrein.com

Altijd te doen pagina hembrugterrein.com

Detail pagina - Altijd the doen | Hembrugterrein.com