Case

Tennisfarm Holland was op zoek naar een manier om de baanverhuur te automatiseren. Daarvoor zochten ze iemand die een systeem kon uitdenken en ontwerpen waardoor de gehele reservering, betaling en lichtsysteem automatisch zou werken.

bekijk & probeer het boekingssysteem
Opdrachtgever:

TennisFarm Holland


Werkzaamheden
  • User experience design
  • User interface design/Webdesign
  • Grafisch ontwerp

Customer journey


Navigatiestructuur beheeromgeving


User interface design

Beginscherm baanschema
baanschema mouse over enkele boeking
baanschema boeking stap 1
baanschema boeking stap 1 mouse-over datum
baanschema boeking stap 2
baanschema boeking stap 3
baanschema boeking stap 4
baanschema seizoenboeking stap 1
baanschema seizoenboeking stap 2
baanschema seizoenboeking stap 3
baanschema seizoenboeking stap 4